Mary LaRoche
  • Estados Unidos Estados Unidos
(1920 - 1999)