John Le Mesurier
  • Reino Unido Reino Unido
(1912 - 1983)
1 2 >>
1 2 >>