Donna Murphy
  • Estados Unidos Estados Unidos
(1959)