Irene Hervey
  • Estados Unidos Estados Unidos
(1909 - 1998)