Dirk Bogarde
  • Reino Unido Reino Unido
(1921 - 1999)